Agentul de munca in Romania reprezinta o noua facilitate. Munca temporara se defineste ca fiind munca prestata de un salariat temporar in favoarea unui utilizator, din dispozitia agentului de munca temporara.

Chiar daca in alte tari munca temporara este pe larg utilizata, in Romania acest fenomen este abia la inceput. Acest fapt se datoreaza in mare parte necunoasterii implicatiilor pe care le presupun astfel de contracte. In continuare vom explica unele detalii legate de agentii de munca tempoarara.Va voi spune ca vara trecuta am lucruat intr-o agentie de plasare forta de munca si am fost foarte incantata.

In primul rand, in raportul juridic de munca temporara sunt  implicate 3 parti cu drepturi si obligatii. Acestea sunt: salariatul temporar, utilizatorul si agentul de munca temporara. In procesul de munca temporara ne vom raporta intotdeauna la doua contracte: contractul individual de munca dintre agentul de munca temporara si salariatul temporar si  contractul de punere la dispozitie dintre agentul de munca temporara si utilizator, astfel Intre salariatul temporar si agentul de munca temporara se incheie un contract de munca temporara;Intre utilizator si agentul de munca temporara se incheie contractul de punere la dispozitie;Intre utilizator si salariat temporar nu exista nicio relatie contractuala. In Romania, Hotararea Guvernului nr. 1.256/2011 este cea care stabileste conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a persoanelor juridice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca agent de munca temporara. Atentie! De prevederile H.G. nr. 1.256/2011 vor tine cont:persoanele fizice care au incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care lucreaza temporar pentru utilizatori sub supravegherea si conducerea agentului de munca tmeporara;persoanelor juridice, publice sau private care sunt autorizate ca agenti de munca temporara;utilizatorii care desfasoara activitati economice, indiferent daca au sau nu un scop lucrativ. Important! Cetatenii straini sau apatrizii, cu domiciliul ori resedinta in Romania, pot fi incadrati la un angajator agent de munca temporara in baza autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca eliberata/eliberat potrivit legii. Contractul de munca temporara este un contract individual de munca care trebuie sa fie incheiat in scris intre agentul de munca temporara si salariatul temporar pe durata unei misiuni. De retinut! Contractul de munca temporara se poate incheia si pentru mai multe misiuni, cu respectarea termenului de 24 de luni. Contractul de munca temporara inceteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat. De asemenea, contractul poate inceta atunci cand utilizatorul renunta la servicii inainte de incheierea misiunii, cu respectarea conditiilor contractului de punere la dispozitie. Salariul va fi platit angajatului temporar de catre agentul de munca temporara pe toata durata misiunii. Salariul primit de angajatul temporar pentru fiecare misiune va fi negociat direct cu agentul de munca temporara si nu va fi mai mic decat salariul minim brut pe tara garantat in plata. Agentul de munca temporara va retine si va vira toate contributiile si impozitele datorate de salariatul temporar catre bugetele statului si va plati pentru acesta toate contributiile datorate in conditiile legii. In concluzie, doar persoanele juridice autorizate conform H. G. nr. 1.256/2011 pot angaja persoane pentru efectuarea unor misiuni de munca temporara in folosul si la solicitarea unui utilizator, astfel cum este definit la art. 88 alin. (4) din Codul muncii republicat.